ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Τα διαφημιστικά του Φωτογραφικού Κύκλου

  Φωτογραφικός Κύκλος Διαφημιστικό  
 

Φωτογραφικός Κύκλος Διαφημιστικό

 
Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.