ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Τεύχος 06

Τεύχος 05

Τεύχος 04

Τεύχος 03

Τεύχος 02

Τεύχος 01

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.