ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Έντυπο: Περιοδικό

Διαθέσιμα τεύχη: 13

Έντυπο: Ένθετο

Διαθέσιμα τεύχη: 2

Έντυπο: Εφημερίδα

Διαθέσιμα τεύχη: 6
Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.