ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Εκθέσεις

Φωτογραφικός Κύκλος - Κέντρο Τεχνών
Πατήστε στην εικόνα για ανάγνωση

Αθήνα, 1992, σελ. 60, 20Χ20

Φωτογραφικός Κύκλος – Μύλος
Πατήστε στην εικόνα για ανάγνωση

Θεσσαλονίκη, 1993, σελ. 95, 20Χ20

Κύκλος  94 - Μύλος
Πατήστε στην εικόνα για ανάγνωση

Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 66, 20Χ20

Δέκα χρόνια Κύκλος - Σπίτι τής Κύπρου
Πατήστε στην εικόνα για ανάγνωση

Αθήνα, 1998, σελ.80, 20Χ20

Το βλέμμα των ελλήνων φωτογράφων – Spello
Πατήστε στην εικόνα για ανάγνωση

Perugia, Ιταλία, 2002, σελ.39, 20Χ20

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.