ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Τα λευκώματα της «Μικρής Σειράς» του «Φωτοχώρου» ξεκίνησαν με την ιδέα ότι μπορεί μια μονογραφία ενός φωτογράφου να είναι καλή στην ποιότητα και προσιτή στην τιμή. Οι περισσότεροι από τους φωτογράφους της σειράς έβγαλαν ή θα βγάλουν και νέες μονογραφίες. Τα μικρά, όμως, αυτά λευκώματα συνιστούν ένα σημαντικό ίχνος στον κόσμο των φωτογραφικών βιβλίων, προς τα οποία όλος ο «Φωτογραφικός Κύκλος» δείχνει μεγάλο σεβασμό. Κυκλοφόρησαν όλα μαζί το 1994.

Λευκώματα «Μικρής Σειράς» (σελ. 32, 14Χ21, 1998)

 

 

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.