ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Νέος μονόλογος για τη φωτογραφία και την τέχνη

Αθήνα, 2020, σελ. 225, 14x21

Πρόλογος

50 φωτογραφίες 50 κείμενα

Αθήνα, 2006, σελ. 112, 27x27

Πρόλογος

Άνω Τελεία

Αθήνα, 1998, σελ. 176, 28x23

Πρόλογος

Εισαγωγή στην Καλλιτεχνική Φωτογραφία

Αθήνα, 2010 (1η έκδοση, 2000), σελ.208, 17x24

Πρόλογος

Ερείπια

Αθήνα, 1992, σελ.96, 20Χ20

Πρόλογος

Η φανερή γοητεία και η κρυφή συγκίνηση τού κινηματογράφου

Αθήνα, 2008 (1η έκδοση, 2003), σελ.712, 17x24

Πρόλογος

Η Φωτογραφία στην Ψηφιακή Εποχή

Αθήνα, 2011, σελ.176, 17X24

Πρόλογος

Κείμενα για τη Φωτογραφία

Αθήνα, 2000, σελ. 252, 17x24

Πρόλογος

Μονόλογος για τη Φωτογραφία

Αθήνα, 2000 (1η έκδοση, 1987), σελ. 247, 14x20,5

Πρόλογος

Πλάτων Ριβέλλης

Αθήνα, 2013, σελ.184, 29x24

Πρόλογος

Πλάτων Ριβέλλης (Νέα Μικρή Σειρά)

Αθήνα

Πρόλογος

Σκέψεις για τη Φωτογραφία

Αθήνα, 2010 (1η έκδοση, 1993), σελ.282, 17x24

Πρόλογος

Φωτογραφία

Αθήνα, 2005 (1η έκδοση, 1986), σελ.496, 17x24

Πρόλογος

Φωτογραφίες χορού

Αθήνα, 1990, σελ.96, 20x20

Πρόλογος

Φωτογραφίες και Σκέψεις

Αθήνα, 2010, σελ.293, 17x24

Πρόλογος

Φως και Σιωπή

Αθήνα, 1997, σελ.32, 14x21

Χωρίς διάλειμμα

Αθήνα, 2006, σελ.568, 17x24

Πρόλογος

Τα καθολικά εξωκκλήσια της Σύρας έως τις αρχές του 19ου αιώνα

Αθήνα, 2016, σελ.270, 29x24

Πρόλογος

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.