ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Πρόλογος βιβλίου Φωτογραφίες Χορού

 

Πρόλογος βιβλίου Φωτογραφίες Χορού

 
 

Πρόλογος βιβλίου Φωτογραφίες Χορού

 
 

Πρόλογος βιβλίου Φωτογραφίες Χορού

 
Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.