ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Πρόλογος

Το πρώτο θεωρητικό βιβλίο του Πλάτωνα Ριβέλλη για τη φωτογραφία με τίτλο «Μονόλογος για τη φωτογραφία» κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση το 1987. Στη συνέχεια και έπειτα από έξι επανεκδόσεις ο πρώτος αυτός «Μονόλογος» ανέβηκε στο site του συγγραφέα από το οποίο ο επισκέπτης μπορεί να το κατεβάσει δωρεάν σε μορφή pdf.

Στα τριάντα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοση του παλαιού «Μονόλογου» οι απόψεις του συγγραφέα παρέμειναν στη βάση τους ίδιες, οι αποχρώσεις τους όμως ελαφρώς άλλαξαν.

Ο «Νέος Μονόλογος για τη φωτογραφία και την τέχνη», μέσω του τίτλου του, δηλώνει τη συγγένεια του με τον παλαιό, αλλά, μέσω του απολύτως νέου κειμένου, επιχειρεί να υπογραμμίσει την αλλαγή μέσα στη συνέχεια.

Οι λίγες φωτογραφίες του συγγραφέα που συνοδεύουν το κείμενο και που διατρέχουν αυτά τα χρόνια δεν επιχειρούν να υποστηρίξουν οπτικά τις απόψεις του, αλλά να υπενθυμίσουν ότι η μόνη σταθερή αναφορά παραμένει πάντα η αγάπη για τη φωτογραφία.

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.