ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Τα μέλη του Φωτογραφικού Κύκλου είχαν πάντοτε την έκδοση φωτογραφικών βιβλίων και λευκωμάτων ανάμεσα στους πρώτους στόχους τους. Τα τέσσερις χιλιάδες βιβλία της φωτογραφικής βιβλιοθήκης του σωματείου, με τα οποία όλα τα  μέλη γαλουχήθηκαν και τα οποία ο «Κύκλος» δώρισε στο Μουσείο Μπενάκη, μαζί με τους σχεδόν εκατό τίτλους που το σωματείο εξέδωσε το ίδιο μέσω των (δικών του) Εκδόσεων «Φωτοχώρος» αποτελούν τρανή απόδειξη της αγάπης όλων των μελών για τα λευκώματα φωτογραφίας..

Χωρίς να υποτιμάται η  αξία του διαδικτύου και η σημασία των εκθέσεων ως προς την προβολή της φωτογραφίας, τα μέλη του Κύκλου εκφράζουν πάντα τον σεβασμό τους απέναντι στα φωτογραφικά βιβλία θεωρώντας ότι αποτελούν ακόμα και σήμερα το ιδανικό μέσο για τη φιλοξενία και τη διάδοση της καλής φωτογραφίας

Ο Κύκλος ξεκίνησε με δύο συλλογές με φωτογραφίες μελών του, μια πολύ μικρή και μια πολύ μεγάλη που εξέδωσαν εκδοτικοί οίκοι. Το «Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας» (τη μικρή) και οι «Εκδόσεις Γνώση» (τη μεγάλη). 

Μετά από αυτές θεωρήθηκε σωστότερο η έκδοση και η κυκλοφορία των βιβλίων να ελέγχεται από το ίδιο το σωματείο και έτσι ξεκίνησαν οι εκδόσεις μέσω των εκδόσεων «Φωτοχώρος».

 


 

Φωτογραφικός Κύκλος Hellenic Photography

 

Sellectiosn

 

Η συνέντευξη του Πλάτωνα Ριβέλλη

 

 


 

Φωτογραφικός Κύκλος Εκδόσεις Γνώση

 

Gnosi

 

Πρόλογος Εκδόσεις Γνώση

 

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.