Σεμινάρια Ιδρύματος Πειραιώς 2015

Πέμπτη 06/11/2014

Σεμινάρια Ιδρύματος Πειραιώς 2015

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Δίκτυο Μουσείων

Σεμινάρια φωτογραφίας
Δεκέμβριος 2014 – Ιούνιος 2015

«Φωτογραφία ή τα χαραγμένα ίχνη μιας άυλης κληρονομιάς»

Ο Πλάτων Ριβέλλης αναλύει και εξηγεί τη διαδικασία
μέσα από την οποία μια φωτογραφία γεννιέται ως απεικόνιση υλικών θεμάτων
για να μεταμορφωθεί σε αποτύπωμα της άυλης προσωπικής κληρονομιάς του φωτογράφου

Το σεμινάριο αυτό επιχειρεί να καλύψει συνοπτικά όλη την πολύπλοκη (τεχνική και καλλιτεχνική) διαδικασία δημιουργίας φωτογραφιών. Θα στηριχτεί σε δύο σκέλη. Το πρώτο, που θα αποτελέσει το περιεχόμενο κυρίως της πρώτης μέρας διδασκαλίας, θα αφορά τα λεγόμενα πρακτικά και τεχνικά θέματα, τα οποία όμως είναι τα απαραίτητα εργαλεία για να οδηγηθούμε στο δεύτερο. Σε αυτό το μέρος, δηλαδή, θα γίνει η αναφορά στα όπλα του φωτογράφου (επιλογή μηχανής, φακού, βάθους πεδίου, φωτεινότητας, επεξεργασίας, ταξινόμησης, ομαδοποίησης κλπ.), που συνιστούν γενικώς αυτό που αποκαλείται «φόρμα» και που είναι απαραίτητα για να οδηγηθούμε στο δεύτερο μέρος, δηλαδή στην προσωπική έκφραση. Το δεύτερο μέρος, που θα αποτελέσει το περιεχόμενο κυρίως της δεύτερης μέρας διδασκαλίας,  θα αφορά τη μελέτη των βασικών φωτογραφικών θεμάτων (ανθρώπους, φύση, κτίρια, πόλεις, αντικείμενα) και τον τρόπο με τον οποίο ο φωτογράφος οδηγείται σε αυτό που αποκαλείται «περιεχόμενο» και που δεν είναι τίποτε άλλο από την ενσωμάτωση της άυλης πνευματικής (πολιτιστικής και προσωπικής) κληρονομιάς του στο αποτέλεσμα της φωτογραφικής διαδικασίας.

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.