Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις φωτογράφων-μελών του "Κύκλου" κατά τις Συναντήσεις της Πέμπτης συγκεντρώνουν πολυπληθές κοινό τόσο από τα μέλη όσο και από εξωκυκλικούς φίλους της φωτογραφίας. Εντούτοις, συμβαίνει συχνά κάποιος είτε να μην καταφέρει να παρευρεθεί, είτε να θέλει να ξαναδεί πιο προσεκτικά τη δουλειά των φωτογράφων. Έτσι, από το 2013 τα portfolios των φωτογράφων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σωματείου αμέσως μετά την ημέρα της παρουσίασής τους. Επειδή μάλιστα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον σχετικά με τις προτιμήσεις του Πλ. Ριβέλλη για κάθε παρουσίαση (δεδομένου ότι πολύ λίγες πλέον κάνει ο ίδιος) αναρτώνται και οι προτιμήσεις του (10-15 φωτογραφίες) από το portfolio κάθε φωτογράφου που παρουσιάστηκε.

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.