Φόρτωση ... Σύρετε το εξώφυλλο για επανατοποθέτηση

Color I

7 Σεπτέμβριος 2015
12 Σεπτέμβριος 2015
12 Σεπτέμβριος 2015
12 Σεπτέμβριος 2015
20 Σεπτέμβριος 2015
20 Σεπτέμβριος 2015
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες
Ρίξτε εδώ ένα αρχείο για ανέβασμα.
Unable to load tooltip content.
Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.