Φόρτωση ... Σύρετε το εξώφυλλο για επανατοποθέτηση

Japan

24 Οκτώβριος 2019
Kyoto shrine
24 Οκτώβριος 2019
Kyoto Zen garden
24 Οκτώβριος 2019
Kyoto Zen garden
27 Οκτώβριος 2019
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες
Ρίξτε εδώ ένα αρχείο για ανέβασμα.
Unable to load tooltip content.
Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.