Φόρτωση ... Σύρετε το εξώφυλλο για επανατοποθέτηση
  Φεβρουάριος 2017
  Ιούνιος 2015
b/w
Unable to load tooltip content.
Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.