Φόρτωση ... Σύρετε το εξώφυλλο για επανατοποθέτηση
  Μάρτιος 2019
  Οκτώβριος 2018
  Απρίλιος 2018
  Σεπτέμβριος 2015
BW
Unable to load tooltip content.
Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.