Φόρτωση ... Σύρετε το εξώφυλλο για επανατοποθέτηση
Πληροφορίες
  • Εγγράφηκε 3 χρόνια πριν
  • 12 Δεκ
Φωτογραφικά άλμπουμ (4)
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες
B&W
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες
Pinned Items
Recent Activities
Δεν υπάρχουν δραστηριότητες εδώ.
Unable to load tooltip content.
Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.