Φόρτωση ... Σύρετε το εξώφυλλο για επανατοποθέτηση

Ιωάννου Ελένη

  Ιούνιος 2018
Tagged in this album:
 •   Ιωάννου Ελένη
 •   0
 •   0
 •   19 Ιούνιος 2018
 •   Ιωάννου Ελένη
 •   0
 •   0
 •   16 Ιούνιος 2018
Tagged in this album:
 •   Ιωάννου Ελένη
 •   0
 •   0
 •   9 Ιούνιος 2018
Tagged in this album:
 •   Ιωάννου Ελένη
 •   0
 •   0
 •   8 Ιούνιος 2018
Tagged in this album:
 •   Ιωάννου Ελένη
 •   0
 •   0
 •   8 Ιούνιος 2018
Tagged in this album:
 •   Ιωάννου Ελένη
 •   0
 •   0
 •   8 Ιούνιος 2018
  Νοέμβριος 2017
Tagged in this album:
 •   Ιωάννου Ελένη
 •   0
 •   0
 •   15 Νοέμβριος 2017
Unable to load tooltip content.
Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.