Φόρτωση ... Σύρετε το εξώφυλλο για επανατοποθέτηση
  Ιούνιος 2018
Tagged in this album:
Tagged in this album:
Tagged in this album:
Tagged in this album:
Tagged in this album:
  Νοέμβριος 2017
Tagged in this album:
Unable to load tooltip content.
Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.