ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

Η φωτογραφική βιβλιοθήκη του «Κύκλου» ξεκίνησε σαν συλλογή του Πλάτωνα Ριβέλλη το 1977. Από το 1988 ενσωματώθηκε στα περιουσιακά στοιχεία του νεοϊδρυθέντος «Κύκλου» και έκτοτε συνέχισε να εμπλουτίζεται μέχρι το 2007, οπόταν έφτασε σχεδόν τα 4.000 βιβλία. Πολλά από αυτά είναι ανεκτίμητα και δυσεύρετα (out of print).

Η βιβλιοθήκη αυτή υπήρξε ο σημαντικότερος δάσκαλος του Πλάτωνα Ριβέλλη και των μαθητών του για όλα αυτά τα χρόνια. Οι δυσκολίες συντήρησης και εμπλουτισμού της, σε συνδυασμό με τη στενή και φιλική συνεργασία του «Κύκλου» με το Μουσείο Μπενάκη οδήγησε (το 2008) στη δωρεά όλης της βιβλιοθήκης στο Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138). Η βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη στο κοινό (σε κάθε ενδιαφερόμενο και όχι πλέον μόνον στα μέλη του «Κύκλου»).

Στο site του «Κύκλου» περιλαμβάνεται ο πλήρης κατάλογος της βιβλιοθήκης (όπως δωρήθηκε) σε τρεις κατηγορίες (Μονογραφίες, Συλλογές/Θεωρητικά,Τεχνικά). Οι κωδικοί αριθμοί αναφέρονται στην αρίθμηση της βιβλιοθήκης όταν ανήκε στον «Κύκλο».

 

Μονογραφίες

Συλλογές - Θεωρητικά

Τεχνικά

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του καλλιτεχνικού τους έργου.